Reklamy wideo AdWords (YouTube)

YT

Reklamy wideo TrueView

Dzięki reklamom TrueView nie płacisz za przypadkowe wyświetlenia ani za sytuacje, gdy nie wiadomo, czy użytkownik zobaczył reklamę. Płacisz tylko wtedy, gdy widzowie obejrzą Twoją reklamę lub wejdą w interakcję z jej elementami. Istnieją dwa rodzaje reklam TrueView: In-Stream oraz Discovery.

 • Zyskują na tym wszyscy
 • Widzowie oglądają to, co ich interesuje, a Ty generujesz więcej obejrzeń przez zainteresowanych odbiorców. Wybierasz też, ile chcesz płacić za wyświetlenie, więc trafiasz do odpowiednich odbiorców za odpowiednią cenę. W przeciwieństwie do modelu cenowego kosztu wyświetlenia (CPM), nie musisz płacić za każde wyświetlenie reklamy.

 • Swoboda wyboru
 • Reklama może wyświetlać filmy krótkie (6 sekundowe przerywniki) lub dłuższe (ponad 30 sekund).

 • Szeroki zasięg
 • Reklamy TrueView mogą pojawiać się zarówno w YouTube, jak i na stronach innych wydawców w sieci reklamowej na komputery i zaawansowane telefony komórkowe. Pamiętaj, że treści wideo używane w reklamach TrueView muszą znajdować się w YouTube.

  TrueView In-Stream

 • Jak to działa?
 • Reklama wideo wyświetla się przed filmem, w jego trakcie lub po jego zakończeniu. Widz może pominąć reklamę po 5 sekundach.

 • Gdzie wyświetlają się reklamy?
 • Reklamy wideo TrueView In-Stream mogą się wyświetlać na stronach odtwarzania filmów YouTube oraz w witrynach partnerów wideo i aplikacjach należących do sieci reklamowej Google.

  instream

  TrueView Discovery

 • Jak to działa?
 • Reklama składa się z tekstu i obrazu miniatury zaczerpniętego z wideo. Rozmiary oraz wygląd reklamy mogą się różnić w zależności od miejsca wyświetlania, ale reklamy wideo Discovery zawsze zachęcają użytkowników do kliknięcia, aby obejrzeć wideo. Następnie wideo wyświetla się na stronie odtwarzania filmu lub na stronie kanału w YouTube.

 • Gdzie wyświetlają się reklamy?
 • W wynikach wyszukiwania w YouTube, obok powiązanych filmów w YouTube, na stronie głównej YouTube na komórki.

  Przykład:

  instream

  Reklamy w przerywniku

 • Jak to działa?
 • Reklamy wideo w przerywniku trwają maksymalnie sześć sekund i wyświetlają się przed filmem, w jego trakcie lub po jego zakończeniu. Widzowie nie mają możliwości pominięcia reklamy.

 • Gdzie wyświetlają się reklamy?
 • Reklamy w przerywniku mogą wyświetlać się przed filmami w YouTube, a także w witrynach partnerów wideo oraz w aplikacjach należących do sieci reklamowej.

  instream

 • Skuteczne prowadzenie oraz optymalizacja reklamy wideo
 • Nasza firma wykorzystuje autorskie narzędzia oraz metody optymalizacyjne pozwalające znacząco zwiększyć efekt prowadzonych reklam wideo. Koniecznie skontaktuj się z nami!